scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Eco-Score: wpływ produktów spożywczych na środowisko

Eco-Score

Eco-Score to ocena środowiskowa (ecoscore) od A do E, która ułatwia porównanie wpływu produktów spożywczych na środowisko.

Po co ocena środowiskowa?

More and more consumers are concerned about the impact of their food not only on their health, but also on the health of our planet. Thanks to the Nutri-Score, it is now very easy to take into account the nutritional quality of products when purchasing, but it is very difficult if not impossible to compare their environmental footprint.

It is urgent to provide consumers with clear information about this environmental footprint, so that they can easily and quickly compare it for several products. This is what the Eco-Score environmental grade allows.

Eco-Score, narzędzie na rzecz bardziej zrównoważonej żywności

Eco-Score pomaga konsumentom, którzy chcą przejść na bardziej zrównoważoną dietę, zachęcając ich do:

  • Jedzenia mniej mięsa, ale lepszej jakości
  • Spożywania większej ilości produktów organiczynych i produktów ze znakami jakości
  • Wybierania produktów lokalnych i sezonowych, mało opakowanych
  • Ograniczania spożycia produktów zawierających składniki problematyczne (zagrożone ryby, niezrównoważony olej palmowy)

Czym jest Eco-Score?

Eco-Score został zaprojektowany na modelu podobnym do Nutri-Score: jest to ocena od A do E, która podsumowuje 15 wpływów na środowisko. Wynik Eco-Score jest przedstawiony przez kolorowe logo w kształcie liścia z literami od A (bardzo mały wpływ) do E (bardzo duży wpływ).

Eco-Score (ecoscore)

Eco-Score jest wspierany przez konsorcjum wielu podmiotów zaangażowanych w lepsze odżywianie.

The actors of the Eco-Score collective

How is the Eco-Score calculated?

The benchmark score: life cycle analysis (LCA) with data from the Agribalyse database

For each product category, a benchmark score is established using data from the Agribalyse environmental database designed by ADEME and INRAE. These data correspond to the life cycle analysis (LCA) of the products.

Ocena cyklu życia (LCA)

Analiza cyklu życiato znormalizowana metoda oceny służąca do przeprowadzania wieloetapowej oceny środowiskowej i wielokryterialnej:

  • 6 etapów produkcji: rolnictwo, przetwórstwo, pakowanie, transport, dystrybucja i konsumpcja
  • 14 wskaźników oddziaływania na środowisko: zmiana klimatu/ślad węglowy, zubożenie warstwy ozonowej, promieniowanie jonizujące, zużycie ziemi, wody i energii; zanieczyszczenie powietrza i wody morskiej i słodkiej (cząstki stałe, zakwaszenie, eutrofizacja); i wyczerpywanie się zasobów.

Premie i kary w celu udoskonalenia oceny każdego produktu

W celu uwzględnienia pewnych skutków dla środowiska, które nie są dobrze objęte analizą cyklu życia (taką jak różnorodność biologiczna) oraz specyfiki każdego produktu w ramach tej samej kategorii, wynik odniesienia jest modulowany premiami i karami:

Sposób produkcji

Premia jest przyznawana produktom, które posiadają 'oficjalną etykietę', etykietę lub certyfikat gwarantujący korzyści środowiskowe (organic, fair trade, HVE, Label Rouge, Bleu Blanc Cœur, MSC/ASC).

Pochodzenie składników

Premia przyznawana jest na podstawie pochodzenia składników. Premia ta uwzględnia wpływ na transport, a także politykę środowiskową kraju każdego producenta.

Zagrożone gatunki

Kary nakładane są na produkty zawierające składniki, które mają znaczący negatywny wpływ na bioróżnorodność i ekosystemy, takie jak olej palmowy, którego produkcja jest odpowiedzialna za masowe wylesianie.

Opakowania

A penalty is calculated to take into account the circularity of packaging (use of recycled raw material and recyclability) and overpacking.

An increased need for transparency to better measure and reduce environmental impacts

To accurately calculate the Eco-Score, it is necessary to have information which is not necessarily specified on the packaging (such as the origin and the exact percentage of each ingredient) or which is rarely available in usable form (such as a list of all the components of the packaging with the precise types of plastics used).

Average values are used when this information is not yet available, but we are now calling on everyone to help us collect this information which will be very useful for the Eco-Score but also for many other uses.How to see the Eco-Score for food products?

Scan products with the Open Food Facts app

The Open Food Facts app allows you to quickly get the Eco-Score of products: all you have to do is scan their barcode. If you have already installed the Open Food Facts app, please update it to get the new version!

The Eco-Score on the Open Food Facts app

The Eco-Score is, or will soon be, available in the apps of the launching partners. And Open Food Facts is a Wikipedia of foods that anyone can reuse freely and for free. The more than 100 applications that use the OFF database will also be able to display the calculated Eco-Score.

Compare the Eco-Score of products on the Open Food Facts site

The Open Food Facts website allows everyone to see and compare the Eco-Score of more than 750,000 food products sold in France. The results of each search show the nutritional quality with the Nutri-Score, ultra-processed foods with NOVA, and the environmental impact with the Eco-Score. The Eco-Score will be rolled out to other countries as soon as an applicable Eco-Score calculation is available.

The Eco-Score of ready meals
The Eco-Score of prepared meals on Open Food Facts


Classify and explore products by Eco-Score on Open Food Facts

It is also possible to sort and explore the products of any category by Eco-Score.

Produkty z najlepszym wynikiem Eco-Score Explore products by Eco-Score

And see at a glance the Eco-Score of the products of a category or a brand.

Eco-Score of ready meals
The Eco-Score of prepared meals. Click to see the products for each grade on Open Food Facts.

Obtain the details of the Eco-Score calculation for all products

For each product, a link allows you to display the complete details of the Eco-Score score calculation.

And if information is missing, anyone can add it: the manufacturer of the product but also all citizens committed to the climate, environmental protection and transparency.

Anyone can complete the information to calculate the Eco-Score


How the Eco-Score can encourage the improvement of products and the reduction of their environmental impacts

The Eco-Score has two levers of action:

  • With the Eco-Score, consumers can make a more informed choice by taking into account the environmental impact of products as a criterion of choice.
  • The Eco-Score also encourages manufacturers to improve their products so that they achieve a higher Eco-Score rating.

Manufacturers improving the Eco-Score of their products is the ultimate goal, as it will benefit all consumers.

The energy rating of household appliances has thus profoundly transformed the market (try to find a fridge rated E, or even D or C!). And the democratization of Nutri-Score has also encouraged many manufacturers to improve the nutritional quality of their products to obtain a better rating (to the point that some French manufacturers even brag about it on bus stops, such as Brossard for its Savane cake).

To encourage product improvements, our platform for producers automatically analyzes data provided by manufacturers to identify avenues for improvement. The platform thus identifies all the products that would obtain a better Nutri-Score score with a slight change in composition (a reduction in salt of 5% for example).

Soon, the platform will make it possible to suggest ways to reduce the ecological impact and obtain a better Eco-Score (for example by using a more recyclable plastic for packaging, or by replacing palm oil with another oil).How can we find out more and how can we help us develop the Eco-Score?

Everyone is welcome to help us create more transparency, educate consumers, and encourage product improvement through Eco-Score.

The Eco-Score is still young and can certainly be improved. Given the climate and environmental emergency, however, it seems important to us to make it available now.

By working together, we will be able to gradually improve the Eco-Score, refine its formula, and gather the data necessary for its calculation.

Your feedback, observations and suggestions will therefore be very valuable.

Open Food Facts is a collaborative project supported by tens of thousands of volunteers and managed by a non-profit association with 3 employees.
You can help us at fund Open Food Facts 2023 budget and continue to develop the Eco-Score and many other projects to improve everyone's diet. Thank you! ❤️

Wesprzyj nas


Podziękowania

Thanks to the teams of ADEME, l'INRAE and all Agribalyse partners for the constitution of this unique environmental database and its publication in open data.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie powszechnego Eco-Score.

Thanks to the organizers and volunteers of Data For Good who greatly improved the artificial intelligence algorithms of Open Food Facts.

Thanks to the AFNIC Foundation for its support for the implementation of the Eco-Score in Open Food Facts.

Thanks to Santé publique France (Public Health France) for its crucial support for the development of the platform for producers.

And thank you to all the participants in the Open Food Facts project who for more than 8 years have been promoting food transparency to improve everyone's diet!Odniesienia